Gratis glass i både Pressbyråns och 7-Elevens app.