I skrivande stund finns det fortfarande kvar gratis Coca-Cola Energy att få. Följ länken, skriv in ditt mobilnummer och du får en kupong via sms som du kan hämta ut i din butik.