Vad sägs om gratis glutenfritt bröd från Schär genom att delta i en kort undersökning?