Att utbilda sig har länge varit ett sätt att nå personlig utveckling och framsteg. Med hjälp av utbildning ökar vi våra kunskaper och färdigheter och kan på så sätt hantera livets utmaningar på ett bättre sätt. I Sverige har vi tillgång till CSN-lån och bidrag, vilket möjliggör för de allra flesta att studera eller gå utbildningar. Samtidigt finns det tillfällen där det statliga bidraget inte räcker till. Ett exempel kan vara om man vill utbilda sig utomlands. Då finns det en risk att CSN inte är tillräckligt för att kunna fullfölja utbildningen. Ett lån kan då vara ett bra medel för att säkerställa att man kan gå sin drömutbildning.

Innan man tar ett lån är det dock viktigt att planera för hur lånet ska betalas tillbaka. På enklare.se kan du hitta och jämföra lån som passar dig budget och återbetalningsförmåga. 

Nu ska vi titta på varför lån har blivit ett populärt alternativ för att finansiera utbildning samt vilka för- och nackdelar man måste tänka på. 

Fördelar med att ta lån för utbildning:  

 • jliggör tillgång till specifik högre utbildning: Med hjälp av ett utbildningslån får du tillgång till utbildningsmöjligheter som annars inte hade varit tillgängliga på grund av ekonomiska begränsningar. Det kan vara allt från utbildningar som varar i flera år till kortare utbildningar som hjälper dig höja din kompetens i din nuvarande arbetsplats.
   
 • Investering i din framtid: Genom att välja den utbildning du faktiskt vill gå, även om den är dyr, gör du en värdefull investering i din egen framtid. En högre utbildning öppnar fler dörrar på arbetsmarknaden. Generellt sett resulterar högre utbildning också i högre löner när du väl börjar arbeta. En utbildning ger dig alltså goda förutsättningar för resten av ditt yrkesliv.
   
 • Låna mindre pengar och få bättre lånevillkor: En fördel när det kommer till att finansiera utbildningar är att det finns flera finansieringsmöjligheter. Det finns både CSN-lån och stipendier att ansöka om vid sidan av det privata utbildningslånet. Det gör att du kan få en stabil ekonomisk grund innan du ansöker om lån. Villkoren för lånet blir bättre om du inte behöver låna lika stora belopp, vilket i sin tur vilket i sin tur är bra för din återbetalningsförmåga. 

Nackdelar med att ta lån för utbildning: 

 • Skuldbörda: Den stora risken med utbildningslån är att lånet måste återbetalas utan att du har en garanti för att investeringen med pengarna gav något resultat. Inte alla jobb som är tillgängliga efter examen har de högsta lönerna. Om skulden och de månatliga betalningarna är stora blir det svårt att betala räkningarna varje månad. När du har en skuld kan det dessutom försvåra om du behöver ta fler lån, vill köpa en bostad eller fatta andra viktiga ekonomiska beslut. 
 • Räntekostnader: Se till att få ett lån med så låg ränta som möjligt. Räntekostnaderna kommer göra att den totala kostnaden för lånet blir högre. Utbildningslån kan generera räntekostnader över tiden, vilket kan öka den totala kostnaden för din utbildning. Det är viktigt att förstå räntesatserna och hur de påverkar din skuld över tid. 
 • Ingen garanti för framgångsrik utbildning: Mycket kan hända när man studerar på universitet eller annan högre utbildning. Det finns ingen garanti att just din utbildning kommer garantera en hög inkomst och stabil förmåga att betala tillbaka skulden. Även om utbildningen ger bättre karriärmöjligheter så kan konkurrensen mellan jobben vara stor och det kan vara svårt att hitta anställning. Oavsett så måste lånet betalas av. Vid dessa tillfällen kan skuldbördan ha en negativ effekt på din ekonomiska situation. 

Hur man tar ett välgrundat beslut om att ta lån för utbildning: 

Hur vet man då om det är rätt väg att gå att ta ett lån för att finansiera utbildning? Här kommer några tips som kan hjälpa dig fatta rätt beslut: 

 • Utvärdera dina mål: Vad är syftet med utbildningen, och vad vill du uppnå? Är just den här utbildningen nödvändig för din målsättning? Kanske finns det andra och billigare alternativ som är likvärdiga? 
 • Utforska alternativ finansiering: Se till att ha koll på vilka andra möjligheter som finns tillgängliga för att finansiera utbildningen. Det kan bland annat vara stipendier du kan ansöka om. Det kan även finnas andra program som hjälper studenter ekonomiskt med boende, bidrag eller olika studiekostnader som är bra att kolla upp innan du ansöker om lån. 
 • Läs villkoren för lånet noga: Det är viktigt att du läser villkoren för lånet mycket noggrant innan du godkänner ett avtal. När du tar lånet ska det vara tydligt vad dina månadskostnader kommer vara baserat på lånebelopp, ränta, avgifter och löptid. Det är nödvändigt att du har koll på avbetalningsplanen för att undvika att hamna i en svår ekonomisk situation där du inte kan uppfylla de krav som ställts på dig. 

Som du ser finns det en del saker att överväga innan du ansöker om lån. Överlag är utbildningslån något positivt eftersom syftet är att förbättra ens framtidsutsikter med nya kunskaper. Men trots det finns det risker med lån som är viktiga att överväga noggrant för att undvika att hamna i en svår ekonomisk situation.