Nu har Gfk’s premiebutik äntligen öppen igen. Jag har kanske inte varit den mest flitiga denna gången, så jag velar lite om jag verkligen ska plocka ut Superpresetkort för de poäng jag har denna gång, eller vänta tills nästa gång det öppnar. Är ni medlemmar hos Gfk? Vad sparar ni till?

Gfk är en undersökningspanel som är gratis, man scannar var vecka sina inköp antingen med mobilen eller en scanner som GFK tillhandahåller. Man tjänar därefter poäng var vecka som man rapporterar, dessa poäng byter man sedan in mot fina premier eller presentkort. Är ni intresserade av GFK så maila till mig ditt för och efternamn så värvar jag gärna dig.