Gratis biobiljett finns nu att få i appen Tryme efter man svarat på en undersökning med 10 frågor.

Gratis_bio