Findus söker 500 testpiloter via Smartson som ska gratis få prova och utvärdera deras sprödbakade torsk. Anmälan ska vara inne innan den 1 februari.

findus_gratis