Har du katt hemma? Genom Smartson söks det nu 900 testpiloter som ska få testa Purina ONE i hela 3 veckor.