5000 testpiloter ska gratis få testa och utvärdera Bregott Brynt. Ansök hos Smartson senast 28 maj.