Bambino söker testpiloter som ska gratis få testa och utvärdera nappflaska med tillhörande dinapp. Gäller till dig som har barn från 0 månader – 2 år.