Tidningskungen har solsting och erbjuder idag ett nummer helt gratis av Fiskejournalen.